Nhạc Trữ Tình

Nhớ Về Hội Lim Lê Sang - Kim Chi
Ngóng Trông Lục Bình Đinh Quốc Cường
Em về kẻo trời mưa Kim Sa - VŨ HẢI
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Đính Ước Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Cho Lần Cuối Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Thương Về Miền Trung Quang Đại - Thi Phượng