Nhạc Trữ Tình

Mẹ từ bi Khang Lê
Gửi Ai Còn Mẹ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Xuân Quê Hương Linh Mục Quang Lâm
Thề Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Câu Hát Tình Quê Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Ngày Còn Anh Bên Tôi Hồng Hạnh Bolero
Lạy Phật Quan Âm Dương Nghi Đình
Kiếp Nghèo Quang Thành