Nhạc Trữ Tình

Nhạt Nắng Phương Mỹ Chi
Duyên quê Ái Xuân
Lạy Phật Quan Âm Thạch Thảo - Mạnh Linh
Cỏ Úa Khánh Băng - Dương Sang
Về Đồng Lê Trần Nguyên Thắng
Chuyện Người Con Gái Hiền Thục - Khánh Hoàng
Đời Phòng Trọ Nguyên Khôi
Giã Từ Đêm Mưa Đàm Vĩnh Hưng