Nhạc Trữ Tình
Lặng Thầm Ngô Quốc Linh
Người đi ngoài phố Đàm Vĩnh Thanh
Chờ Người Mỹ Hạnh Bolero
Hương Tóc Mạ Non Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Nếu hai đứa mình Nguyễn Nhật Tân - Hoàng Như Ngọc
Mèo Hoang Võ Hoàng Lâm
Đưa Đò Dương Ngọc Thái - Phi Bằng
Tội nghiệp anh Trường Sơn
Giấc mơ mãi còn đây Hoàng Hải Đăng