Nhạc Trữ Tình

Sến Đông Nguyễn
Nghẹn Lời Tuấn Quỳnh
Tiền Thắng Tình Thua Đào Phi Dương - Cẩm Như
Tan vỡ Như Ý
Mưa đêm tỉnh nhỏ Trần Nhật Quang
Tình Ấm Chiều Quê Công Hoan - Diệu Thắm
Tình Mẹ Văn Hương
Hát Mừng Xuân Lưu Ánh Loan
Một Mình Thôi Dương Huệ
Trả Hết Ân Tình Phạm Thanh Thảo - Tuấn Quang