Nhạc Trữ Tình

Tình Nghèo Có Nhau Thúy Khanh - Quách Thành Danh
Làm Sao Con Hiểu Hết Linh Mục Quang Lâm
Yêu Thầm Trần Xuân - Hồng Quyên
Đam Mê Ngọc Hân
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lạnh Trọn Đêm Mưa Huỳnh Thanh Vinh
Câu Hỏi Sau Cùng Lý Diệu Linh
Tình hờ Lưu Chí Vỹ