Nhạc Trữ Tình

Dù Anh Nghèo Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa
Trả lại em Giáng Tiên
Bài Cuối Cho Người Tình Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Nỗi Niềm Lê Hiếu
Con Đường Mang Tên Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Ừ có anh đây Tần Khánh
Hồng Nhan Trúc Chi
Hỏi Vợ Ngoại Thành Lâm Chấn Kiệt
Bài ca Tết cho em Cao Hoàng Nghi
Giã từ Phong Thái Phương - Châu Kim Kha
Xuân An Bình Linh Mục Quang Lâm