Nhạc Trữ Tình

Biển Tình Trần Nguyên Thắng
Lý dâng bông Hữu Thọ
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Dang Dở Thanh Hoa
Anh Yến Phương - Đức Vinh
LK Vòng Tay Nào Cho Em Mã Tuyết Nga - Đăng Nguyên
Hai Trái Tim Vàng Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Về Quê Mẹ Xuân Viên
Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Đổ Xiêu Trần Xuân