Nhạc Trữ Tình

LK Lý Hồng Phượng
Loan Mắt Nhung Thái Châu
Xuân Hồ Quảng Lưu Trúc Ly
Cánh Thiệp Đầu Xuân Uyên Trang - Khánh Bình
Tình Mẹ Ngọc Khang
Cảm Tạ Ơn Chúa Linh Mục Quang Lâm
LK Con đường mang tên em VŨ HẢI - Duy Thanh
Mưa Rừng Diễm Thùy
Linh Hồn Tượng Đá Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Cô hàng xóm Trần Xuân