Nhạc Trữ Tình

Phút Cuối Đàm Vĩnh Hưng
Tủi phận Dương Chấn Huy
Nhẫn Ước Màu Pence Thy Nhung - Khưu Huy Vũ
Mua Lu Som Dương Ngọc Thái
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Một Mình Khánh Loan
Hai Mùa Noel Đàm Vĩnh Hưng
Làm Dâu Xứ Lạ Thanh Phong - Diễm Hân