Nhạc Trữ Tình

Đừng Nói Xa Nhau Thế Anh - Đức Duy
Tội tình Hồ Hồng Sơn
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My
Trộm Nhìn Nhau Thiên Dũng
Quảng Bình Trong Câu Hát Thanh Phương - Thi Phượng
Mùa xuân đầu tiên Tống Hạo Nhiên
Đôi Vợ Chồng Quê Khưu Huy Vũ - Lê Như
Rước Tình Về Với Quê Hương Văn Hương - Hiền Ngân
Noel Năm Nào Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tâm sự đời tôi Ngô Quốc Linh
Chúa Tina Ngọc Nữ