Nhạc Trữ Tình

Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Cỏ Úa Quốc Cường
Tha Chua Tung Quen Dương Ngọc Thái - Trinh Tuyết Hương
Tìm Về Lời Ru Huyen Trang Sao Mai 2013f
Nhớ Người Yêu Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Tàu Đêm Năm Cũ Lưu Trúc Ly
Giận Mà Thương Thi Phượng
Kiếp Nghèo Ân Thiên Vỹ