Nhạc Trữ Tình

Hoài Cảm Thanh Hoa
Miền trung mùa mưa lũ Lê Sang - Ngô Quốc Linh
Lênh Đênh Phận Kiều Hồng Hạnh Bolero
Lạy phật Quan Âm Dương Đình Trí - Tốp ca
Đêm Kỷ Niệm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cánh Võng Mẹ Ru Võ Thanh Linh
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Con cò trắng Trang Anh Thơ
Xuân Ca Nhiều ca sĩ
Ba Tháng Tạ Từ Võ Thanh Linh
Qua cơn mê Khánh Du