Nhạc Trữ Tình

Tình Mẹ Lưu Ánh Loan
Lk Tuổi Học Trò Châu Minh - Huỳnh Tùng
Đời Người 4 Dương Nghi Đình
Nhánh Mù U Huy Thái
Đổi Thay Huy Thái
Sao Sáng Noel Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Người Phu Kéo Mo Cau Lâm Triệu Minh
Xin Hướng Về Miền Trung Lưu Nhật Hào - Phi Bằng