Nhạc Trữ Tình

Trách ai vô tình Nguyễn Nhật Tân
Không Màu Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Nghèo mà có tình Trường Sơn
Đêm Tâm Sự Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đêm tạ từ Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ
Cô Út theo chồng Dương Hồng Loan
Một Cõi Đi Về Thiên An - Lệ Hồng
Thà Trắng Thà Đen Trương Phi Hùng
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái