Nhạc Trữ Tình

Sao Phu Tinh Em Hoàng Mai Trang
Nàng Sơn Ca Thái Hòa - Diệu Thắm
Quê mẹ ngày trở về Thế Anh - Ngô Gia Luân
Đò Lạc Bến Yêu Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Ngại Ngùng Quỳnh Như
Lạy Phật Quan Âm Thạch Thảo - Mạnh Linh
Muộn màng Triệu Long
Thao Thức Vì Em Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Điệu buồn trên sông Đông Phương Bảo
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

05
Cà Phê

Min.

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11