Nhạc Trữ Tình

Dù Anh Nghèo Đàm Vĩnh Hưng - Hà Vân
Nhớ Nhau Hoài Ngọc Kiều Oanh
Nhẫn Cỏ Cho Em Ân Thiên Vỹ
Ra Giêng Anh Cưới Em Khánh Bình - Lâm Minh Thảo
Hai Lối Mộng Ân Thiên Vỹ
Hoài Cảm Thanh Hoa
Về Quê Thanh Hoa
Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe Lê Sang - Giáng Tiên
Rồi Mai Tôi Đưa Em Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang