Nhạc Trữ Tình

Tình Cờ Gặp Nhau Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Chiều Sân Ga Hoàng Ái My
Tựa Nương Nơi Chúa Linh Mục Quang Lâm
Tôi Yêu Người Tôi Xa Người Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Đính Ước Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
Quê mẹ Tâm Như