Nhạc Trữ Tình
Đau Xót Lý Con Cua Mỹ Hạnh - Tuấn Quỳnh
Chúc Xuân Trang Anh Thơ
Hương Tóc Mạ Non Trang Anh Thơ - Quang Trường
Xin làm người xa lạ Đàm Vĩnh Thanh
Trên dòng sông nhỏ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Nhạc Lòng Muôn Thuở Dương Hồng Loan
Quảng Ngãi Ta Về Dương Ngọc Thái
Hoài Cảm Thanh Hoa
Đấng Sinh Thành Tô Tài Năng