Nhạc Trữ Tình

Một Mình Khánh Loan
Hai Mùa Noel Đàm Vĩnh Hưng
Phút Cuối Đàm Vĩnh Hưng
Làm Dâu Xứ Lạ Thanh Phong - Diễm Hân
Chiều Sân Ga Quỳnh Như
Bến Đò Năm Xưa Hoàng Minh Thắng
Trăng Về Thôn Dã HamLet Trương
Kỷ Niệm Xa Bay Tùng Anh - Huỳnh Thật
Nữ Vương Mân Côi Linh Mục Quang Lâm