Nhạc Trữ Tình

Cha Mẹ Tình Thiêng Liêng Võ Hoàng Lâm - Xuân Hòa
Cảm Ơn Cha Yêu Đàm Vĩnh Hưng
Thương Ca Mùa Hạ Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa
Trúc Đào Hoàng Ái My
Gái Nhà Nghèo Phương Mỹ Chi
Dòng Đời Phương Mỹ Chi
Tâm tình ca Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Tình Xa Khánh Ly
Hương Sắc Miền Nam Cẩm Loan - Nam Thanh Phong