Nhạc Trữ Tình

Cánh Cò Và Dòng Sông Thùy Dương - Hoàng Công Danh
Bài Thánh Ca Buồn Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Đập Vỡ Cây Đàn Hương Ngọc Vân
Ngày Buồn Lưu Trúc Ly
Phút cuối Lâm Nhất Duy - Đào Anh Thư
Chuyện Người Con Gái Hiền Thục - Khánh Hoàng
Điệu Lâm Thôn Mai Lệ Quyên - Thạch Phay
Nhẫn Cỏ Cho Em Hương Ngọc Vân
LK Lý Hồng Phượng
Loan Mắt Nhung Thái Châu
Xuân Hồ Quảng Lưu Trúc Ly
Cánh Thiệp Đầu Xuân Uyên Trang - Khánh Bình