Nhạc Trữ Tình

Giọt Lệ Sầu Trường Sang
Con Đường Mang Tên Em Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Giã từ Ngọc Châu
Gương Liệt Nữ Duyên Quỳnh
MÀ THÔI 2 Việt Linh
Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Nhành Dương Cứu Khổ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tri Ân Phật Thích Ca Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Chùa Tôi Diệu Đan
Trả Lại Lý Thu Thảo
Dòng Đời Hoàng Minh Thắng