Nhạc Trữ Tình

Về Cần Thơ Hồ Hồng Sơn
Tình ca đã qua 6 Nguyễn Đình Chương
Màu Hoa Bí Hồng Quyên - Phi Loan
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Kim Thoa (Hoa Hậu)
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Dương Kim Phượng
Tình ca đã qua 2 Nguyễn Đình Chương
Ai Cho Tôi Tình Yêu Khánh Bình - Thẩm Thúy Hà
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Chấn Huy
Thương Quá Việt Nam Vương Đại Thành
Cho Đời Chút Ơn Trần Thu Hà