Nhạc Trữ Tình

Hái hoa rừng cho em Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Yêu một mình Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Mưa Trên Quê Hương Hạnh Nguyên - Lâm Nhật Thanh
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Thiên An - Lệ Hồng
Đêm Tâm Sự Khưu Huy Vũ - Đông Đào
Trách Người Gian Dối Đông Đào - Mạnh Nguyên
Bên Lòng Chúa Yêu Linh Mục Quang Lâm
Mùa Xuân Đầu Tiên Hồ Quang Lộc
Neo Đậu Bến Quê Hoàng Minh Thắng
Mưa Chiều Nhớ Ai Trần Nhật Quang