Nhạc Trữ Tình

Tâm Sự Với Anh Hồng Hạnh Bolero
Tình rẽ đôi Yến Quỳnh
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Chuyện Ba Người V.A - Kim Thư
Tình ca đã qua 7 Nguyễn Đình Chương
Tình Bọt Nước Cao Hoàng Nghi
Một thoáng duyên quê Dương Hồng Loan
Diễm Xưa Đàm Vĩnh Hưng
Cát Bụi Cuộc Đời Diệp Nguyên Linh
Lại Nhớ Người Yêu Kim Thoa (Hoa Hậu)
Đoạn Tuyệt Diệp Nguyên Linh