Nhạc Trữ Tình

Lòng Mẹ Lê Sang
Mẹ Ơi Mai Con Về Thùy Dương - Dương Nghi Đình
Đêm tạ từ Dương Ngọc Thái - Lâm Vũ
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Chế Tuấn
Hương Sen Hùng Thanh
Đà Lạt Hoàng Hôn Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Dấu Tình Sầu Dương Ngọc Thái
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Cánh Thiệp Đầu Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)