Nhạc Trữ Tình

Đường Tím Bằng Lăng Đào Phi Dương - Cẩm Như
Xin Còn Gọi Tên Nhau Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Chuyến Đò Không Em Huy Thái - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Nha Trang Ngày Về Trương Phi Hùng
Đồng Tiền Nghịch Cảnh Chế Thanh - Châu Trường Phúc
Nghèo Chế Thanh
Ba Tháng Tạ Từ Tô Huân Vũ