Nhạc Trữ Tình

Trả Lại Thời Gian Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Vợ tôi Nguyễn Kha
Tiếng kinh cầu xa Quách Tuấn Du
Như Giấc Chiêm Bao Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Đoạn tái bút Hoàng Hải Đăng
Sến Võ Nam Nhân
Bông Mua Tím Dương Nghi Đình
Mùa Thu Cho Em Trung Quang
Nàng Tiên Của Anh Trọng Khương