Nhạc Trữ Tình
Cỏ Úa Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Xa Vắng Ân Thiên Vỹ
Qua Cơn Mê Thế Anh - Nhật Tân
Tàu anh qua núi Đông Nguyễn
Tình người miền Trung Khánh Duy Khương