Nhạc Trữ Tình

Tàu Lá Chuối Đông Phương Tường
Căn Nhà Màu Tím Trang Anh Thơ - Tiết Duy Hòa
Mình Ơi Hoàng Minh Thắng
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Lối Cũ Quốc Quốc
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Trộm Nhìn Nhau Bảo Nguyên
Niệm Khúc Cuối Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Miền Tây Quê Tôi Tuyết Nhung - Trường Sang