Nhạc Trữ Tình
Mãi Tìm Nhau Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Mẹ từ bi Khang Lê
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Sầu Lệ Nhân Huỳnh Thật
Bà Năm Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Đêm Tóc Rối Khánh Bình
Đừng nhắc chuyện đau lòng Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Giận Đời Vũ Phong Sơn
LK Nhìn Nhau Lần Cuối Elvis Phương - Ái Vân
Đoản Khúc Lam Giang Dương Nghi Đình