Nhạc Trữ Tình
Nếu Một Ngày Micae Lê Hùng
Lại Nhớ Người Yêu Kim Thoa (Hoa Hậu)
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Cô Tư Bến Phà Tuyết Vân Hà
Không Hải Dương
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Giọt Mặn Linh Mục Quang Lâm