Nhạc Trữ Tình
Đường tình đôi ngã Trường Sơn - Lý Diệu Linh
Trên Đồng Lúa Vàng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Đêm Tâm Sự Trần Thu Thảo
Liên khúc 2 Sơn Hạ
Danh Lợi Linh Mục Quang Lâm
Áo Mới Cà Mau Trần Thu Thảo
Thà Trắng Thà Đen Trương Phi Hùng
Duyên Phận Trần Thu Thảo