Nhạc Trữ Tình

Tình Lúa Duyên Trăng Thành Nguyên - Kim Linh
Đổi Thay Lưu Ánh Loan
Hoa Tím Người Xưa Trần Thu Thảo
Sầu Đông Hoàng Lê
Chiều Sân Ga Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
LK Chachacha Tôi Vẫn Nhớ Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
LK Chachacha Tình Em Biển Rộng Sông Dài Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu
Lạy Phật Thích Ca Tuấn Tú Bolero
Thao Thức Vì Em Hoàng Công Danh