Nhạc Trữ Tình

Hương Xuân Micae Lê Hùng
Thư cuối Vân Quang Long
Hungarian sonata Nhạc không lời
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Đam Mê Khánh Bình - Hồng Quyên
Điệu Buồn Đêm Trăng Hoàng Minh Thắng
Tuổi Đá Buồn Thiên An - Lệ Hồng
Nhà Anh Nhà Em Nguyễn Hồng Ân
Quê Nhà Phương Thanh
Tình Duyên Đầu Năm Sỹ Luân - Phi Loan
Khóc thầm Trường Sơn
Tình Yêu Cách Trở Nhật Tâm - Phi Loan