Nhạc Trữ Tình

Lỡ Yêu Lê Sang
Kỷ Niệm Xa Bay Tùng Anh - Huỳnh Thật
Người Gieo Mầm Hoàng Mai Trang
Khuya Nay Anh Đi Rồi Huỳnh Thanh Vinh
Tình Chỉ Đẹp Huỳnh Thanh Vinh
Ai Về Miền Tây Trường Sang
Ngại Ngùng Quỳnh Như
Về Quê Thanh Hoa
Nghèo Còn Mắc Cái Eo Dương Ngọc Thái
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Duy Cường Bolero
Chuyện Đêm Mưa Huỳnh Thanh Vinh