Nhạc Trữ Tình

Trọn Tình Của Con Linh Mục Quang Lâm
Đừng Nói Xa Nhau Tuyết Vân Hà - Vũ Duy
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Dạ Cổ Hoài Lang. Ân Thiên Vỹ
Tình Đất Tân Nhàn
Cõi Nhớ Châu Giang
Biết Bao Giờ Phạm Trưởng
Bên Em Mùa Xuân Lê Sang - Thu Tien
Mây Chiều Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04