Nhạc Trữ Tình

Đêm Tâm Sự Hồ Quỳnh Hương
Câu Chuyện Đầu Năm Hồ Quỳnh Hương
Cha Là Tất Cả Phước Lộc
Con về mẹ ơi Trường Sơn
Hoài Mong Linh Mục Quang Lâm
Tình Đời Phước Lộc
Miền Tây Quê Tôi Tuyết Nhung - Trường Sang
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

01
Vì Có Khi Đôi Tay

Manbo - Laye

03
bac trang tinh doi

Châu Việt Cường

04
Đổi Thay

Lưu Ánh Loan

05
Nâng Chén Tiêu Sầu

Bích Phương

02
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

04