Nhạc Trữ Tình

Tội Tình Quang Đại - Thi Phượng
Thương Về Cố Đô Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
Nỗi Buồn Đêm Đông Mai Lệ Quyên - Đông Nguyễn
Mùa Sầu Riêng Hương Ngọc Vân
Chiều Xuân Lâm Bảo Phi
Ngại Gì Sơn Hạ
Vì em Y Thanh
Thương Quá Việt Nam Đoàn Việt Phương
Tình Huế Thi Phượng
Tình Em Vỹ Dạ Thi Phượng
Em về kẻo trời mưa Hoàng Hải Đăng