Nhạc Việt

Giã Từ Đoàn Minh
Trót Đã Yêu Em Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Vỡ Tan Quách Beem
Hương Tóc Mạ Non Huỳnh Thật - Lê Trang
Ngày Gió Ngừng Trôi Trương Quỳnh Anh
Khác Máu Tanh Lòng Võ Kiều Vân
Tết Nguyên Đán Nhiều ca sĩ
LK Disco 2 Nhiều ca sĩ
Mẹ Quách Beem
Liên Khúc Nàng Xuân Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan