Nhạc Việt

Anh Yêu Thật Lòng Tân Trung Hiếu
Hoa trinh nữ Khưu Huy Vũ
Price tag Miu Lê
Phút Biệt Ly Nguyễn Hải Yến
Mưa Nguyễn Hải Yến - Cadimen
Ngỡ Xưa Chiều Mưa Buồn Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Tình Nồng Nguyễn Hải Yến
Phút Cuối Huỳnh Thật - Nguyễn Ngọc Sơn
Đã Yêu Tóc Tiên
Về Với Em Nguyễn Hải Yến
Và Cơn Mưa Tới Nguyễn Hải Yến