Nhạc Trữ Tình

Hoa Mười Giờ Lưu Ánh Loan
Thiên Ý Mai Tuấn
Em Đi Chùa Hương Từ Như Tài
Yêu Là Phải Thứ Tha Yến Ly - Phương Tử Long
Tơ Hồng Nguyễn Thành Viên
Nhật thực VŨ HẢI
Tội tình Lương Gia Huy
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Thương Hoài Ngàn Năm Hương Ngọc Vân
Gian Dối Cẩm Loan