Nhạc Trữ Tình
Cỏ úa Trương Phi Hùng
Chiếc Xuồng Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
Kẻ Thứ Ba Ngọc Kiều Oanh
Bông điên điển Chung Tử Lưu - Khả Tú
Phôi Pha Lệ Quyên
Gặp Lại Cố Nhân Bảo Hưng - Như Hoa
Nhớ Nhau Hoài Lê Thu Uyên
Nắng Xuân Văn Hương - Sơn Hạ
Thương Tiếc Tình Đau Alex Châu - Ngọc Phương Hoa
Anh ở đầu sông em cuối sông Uy Huy Thái - Miu Khả Thy