Nhạc Trữ Tình

Chị Tôi Trần Thu Hà
Ai Về Miền Tây Trường Sang
Rồi Mai Tôi Đưa Em Mạc Duy Thắng
Tình Như Mây Khói Nguyễn Hồng Ân
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh
Thuyền Hoa Bảo Hưng - Như Hoa
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tình Tiền Thạch Sớt
Căn Nhà Màu Tím Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Tha Thứ Cho Em Lai Anh Tú - Hà Thúy Anh