Nhạc Trữ Tình

Màu Hoa Bí Diễm Thùy
Tâm tình ca Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Ghé Lại Một Đêm Đông Nguyễn
Áo đẹp nàng dâu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Cái Duyên Huỳnh Nhật Thanh - Hằng Ni
Giận Em Phước Lộc