Nhạc Trữ Tình

Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
Mùa Xuân Đầu Tiên Khánh Bình - Đam San
Buồn Đam San
Xuân Quê Hương 2 Đông Quân - Diễm Thùy
Chiều Cuối Tuần Diễm Thùy - Võ Hoàng Lâm
Ngày Buồn Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Lòng Mẹ 2 Đàm Vĩnh Hưng
Xẻ đôi trái tim Lương Gia Huy
Cánh Thiệp Đầu Xuân Nhiều Ca Sĩ - Võ Hoàng Lâm