Nhạc Trữ Tình

Mối Duyên Quê Văn Hương - Hồ Phương Liên
Thân Phận Nghèo Hương Ngọc Vân
Màu hoa tan vỡ Đào Phi Dương
LK Mưa Trên Biển Vắng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Dù Anh Nghèo Kim Thoa - Khánh Bình
Mẹ Từ Bi Sa Huỳnh
Lý qua đèo Randy - Khả Tú
Hương Tình Yêu Đoàn Việt Phương
Tình Vỡ Alex Châu