Nhạc Trữ Tình

Xuân Tươi Ngọc Sơn
Đính Ước Đoàn Minh - Ngọc Hân
Tìm Về Lời Ru Huyen Trang Sao Mai 2013f
Thu Sầu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thành Phố Buồn Trúc Linh - Trúc Lam
Không Giờ Rồi Khưu Huy Vũ - Hồng Quyên
Tình Như Mây Khói Nguyễn Hồng Ân
Gõ Cửa Hồng Phượng - Lưu Trúc Ly