Nhạc Việt

Để Cho Em Khóc Hồng Tươi
Áo Trắng Thu Thủy
Yêu Trong Mơ Phạm Trưởng
Đường tím bằng lăng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
Chiếc Lá Hi Vọng Tiêu Châu Như Quỳnh
Taxi Yến Phương
Yêu Cái Mặn Mà Việt Hoàn - Thu Hà
Sa Mưa Giông Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Dù Ta Không Cùng Nhau Dương Minh Kiệt
Tuổi Học Trò Thùy Dương